Cíle Domova

Našim cílem je:

 • respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, tempo, zvyky, vlastní názory a životní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen;
 • postižen nebo dezorientován;
 • napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí;
 • udržet co nejdéle a co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů;
 • zachovat život klientů plnohodnotným, dopřát jim, aby byli „u sebe“ a „doma“;
 • umožnit každému zachování soukromí, sebeúcty a intimity;
 • poskytnout každému klientovi kvalitní péči ve všech jejich aspektech;
 • přispět k smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity klientů (výtvarné, hudební, kulturně – vzdělávací, duchovní…);
 • podporovat kontakt klientů s rodinou, přáteli a okolním světem;
 • pomáhat našim klientům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí;
 • být nablízku těm, kteří trpí, cítí se opuštění, nešťastní, vnímat jejich bolest a doprovázet je i v posledních hodinách jejich pozemského života;
 • nabídnout naději a usmíření se s Bohem i lidmi;
 • aktivně informovat klienty i zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek, způsobu poskytování služeb a jejich ceně;
 • rozvíjet kvalitu ubytování, stravy i kvalitu estetického prostředí.