Žádost o ubytování

Velmi si ceníme, že při hledání Vaši další životní cesty uvažujete o možnosti bydlení v našem Domově.
Jestliže se rozhodnete podat si k nám žádost o ubytování, vyplňte a podepište

  • tiskopis "Žádost o ubytování" Typ: PDF dokument, Velikost: 164.89 kB
  • Tiskopis nadepsaný "Vyjádření lékaře" Typ: PDF dokument, Velikost: 422.14 kB nechte vyplnit Vaším praktickým lékařem. Oba dokumenty pak odešlete na naši adresu.

V případě, že bude Vaše žádost schválena, avšak kapacita zařízení bude aktuálně naplněna, zařadíme Vaší žádost do evidence. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Poté, co se uvolní místo vhodné pro Vaše umístění, budeme Vás kontaktovat ohledně provedení sociálního šetření.
V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k umístění, budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn/a, a to včetně zdůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení Vaší situace.
Budeme rádi, když náš Domov navštívíte, uvidíte jeho zázemí a prostředí, ve kterém se nachází. Návštěvu v našem Domově, prosíme, si domluvte předem telefonicky. To proto, abychom si na Vás udělali čas, mohli se Vám plně věnovat, odpovědět Vám na Vaše otázky a vysvětlit si vzájemná očekávání. Vezměte s sebou také své nejbližší, aby Vám byli nápomocni.
Dojde - li u Vás ke změně závažných skutečností, telefonních čísel nebo nebude-li žádost již aktuální, dejte nám prosím vědět.

Kontakt:

Domov sv. Alžběty
Žernůvka 12
Nelepeč - Žernůvka
666 01 Tišnov