Dobrovolnictví

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí našeho Domova. Jsou to obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Dobrovolník dává nezištně a svobodně část svého času, energie a schopností k vykonávání určité činnosti ve prospěch druhých.

Smyslem jejich práce je zpříjemnit klientům chvíle všedních dnů, udržování kontaktů s okolím a začleňování do komunity Domova. Naši klienti si této pomoci neobyčejně váží a s velikou vděčností ji přijímají.

Domov sv. Alžběty hledá dobrovolníky pro práci se seniory. Pokud máte chuť darovat svůj čas a radost lidem nebo studujete humanitní obor a chcete propojit teorii s praxí, rádi Vás uvítáme v našem Domově. Dobrovolnická služba může být uznána jako stáž – odborná praxe pro některé typy středních a vysokých škol.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte koordinátorku dobrovolníků (aktivizator@dosa.cz).

dobrovolnícidobrovolnícidobrovolnícidobrovolnícidobrovolníci