Kaple

Provedením stavby kaple a celého Domova byl pověřen architekt, zemský stavitel pan Jindřich Vágner z Králova Pole. Nákres provedl ve slohu římské basiliky svatého Pavla. Na svátek sv. Josefa 19. března 1930 bylo započato s vykopáváním základů a koncem října téhož roku byla stavba dokončena. Dne 19. listopadu 1930 na svátek sv. Alžběty ji posvětil pan biskup Dr. Josef Kupka ke cti Panny Marie Bolestné a konsekroval oltář za přítomnosti mnoha duchovních a hostů. Do oltáře byly vloženy ostatky svatých mučedníků Grata a Klara, dle dekretu ze dne 19. listopadu 1930. Před vchodem do kaple stojí na terase sochy sv. Františka z Asissi a sv. Alžběty Durinské. Byly zhotoveny zdejším rodákem akademickým malířem Josefem Vrzalem. Uvnitř kaple upoutá návštěvníka socha Krista Krále v nadživotní velikosti z dílny Prosecký. Malovanou vitráž Panny Marie Bolestné nad oltářem zhotovil Otmar Vačkář. Během úprav Domova sv. Alžběty v roce 2001-02 bylo architektem navrženo nové barevné řešení. Optického zvýšení stropu bylo dosaženo jeho nepřímým nasvětlením z ochozu a zvýrazněnou profilací bílé, modré, zlaté a žluté.

Kaple je otevřena pro všechny, kteří se touží setkat s živým Bohem.

Přehled bohoslužeb

Přehled bohoslužeb
Pondělí – pátek kromě středy 15:00
Středa 10:00
Sobota 10:30
Neděle 10:00

kapleKaple

kaplekaplekaple