Základy sociálního poradenství

Poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení především nepříznivé sociální situace seniorů, zdravotně postižených a jejich rodin. Jedná se o podání základních informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času.

Tuto službu lze využít:

  • při osobní návštěvě našeho Domova;
  • písemně;
  • e-mailem nebo telefonicky.

V rámci této služby poskytujeme:

  • uživatelům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení;
  • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných  formách pomoci, například o dávkách sociální péče a o  dávkách pomoci v hmotné nouzi;
  • informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb;
  • informace o možnostech podpory členů rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o osobu.