Cílová skupina

Náš Domov poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb. starším 65-ti let věku, které se ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Tuto situaci nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí, ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou celodenní péči a pomoc při zajištění svých potřeb.  

Zařízení je uzpůsobeno pro péči o seniory:cillová skupina

 • imobilní;
 • upoutané na invalidní vozík;
 • užívající kompenzační pomůcky;
 • chronicky nemocné a jiné.

Z těchto je pak určeno zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed přírody a možnost duchovního zázemí.

Tyto služby nejsou určeny osobám, které:

 • ohrožují sebe samotné, nebo své okolí;cilová skupina
 • trpí akutním infekčním onemocněním;
 • svým chováním narušují kolektivní soužití;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici;
 • jejichž psychický stav vyžaduje pobyt v zařízení se zvláštním režimem;
 • jsou závislé na alkoholu a jiných návykových látkách;
 • nerespektují Domácí řád Domova a ustanovení ve Smlouvě.

V souladu s § 91 ods.3. z.č. 108/2006 Sb. v platném znění, je Domov oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy pokud:

 • neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá;
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, kterou osoba žádá;
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové služby;
 • vypověděl klientovi v době kratší než 6 měsíců Smlouvu z důvodů porušování povinností a Domácího řádu.