PODPOŘIT NÁS MŮŽETE

 

na účet Domova

č. ú. 86-1686610237/0100 

  nebo

prostřednictvím Nadačního fondu sester františkánek

http://nffrantiskanky.cz/

https://www.facebook.com/abydobromohlorust

PODPORUJÍ NÁS

logo

Tišnov

 

 

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

ZÁSADY NAŠÍ PÉČE

Tyto zásady, či principy činnosti ve vztahu ke klientům vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci Domova při práci s klienty a při poskytování služeb.

 • Úcta k životu

  Každý jedinec je nedotknutelný od svého početí až po přirozenou smrt.

 • Respekt ke každému člověku

  Snažíme se respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, tempo, zvyky, vlastní názory a životní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen, znevýhodněn nebo dezorientován.

 • Naplnění hodnot evangelia

  Řídíme se křesťanskými principy. Chceme být nablízku těm, kteří trpí, cítí se opuštění, nešťastní, pomáháme našim klientům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí, vnímáme jejich bolest a doprovázíme je i v posledních hodinách jejich pozemského života. Nabízíme naději a usmíření se s Bohem i lidmi.

 • Samostatnost

  Snažíme se udržet co nejdéle, co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů. Podporujeme klientovu samostatnost v každodenních činnostech a zvyklostech.

 • Rovnocennost

  Každý klient Domova je našim partnerem. Klientům umožňujeme svobodně se rozhodovat, vyjadřovat svůj názor (např. na pravidelných "Setkáních obyvatel", "Schránky důvěry", „Kniha přání a stížností“).

 • Odbornost

  Personál je vzdělaný a kvalifikovaný, pravidelně si doplňuje poznatky v odborných kursech a seminářích za účelem zkvalitňování poskytované péče. Pracuje profesionálně a zodpovědně.

 • Diskrétnost

  Snažíme se umožnit každému klientovi zachování soukromí, sebeúcty a intimity. Dodržujeme mlčenlivost.

 • Komplexnost a kvalita

  Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který je tvořen vrchní sestrou, pracovníky přímé obslužné péče, všeobecnými sestrami, lékařkou, sociální pracovnicí,  aktivizátorkou a dle potřeby dalšími pracovníky. Všem klientům poskytujeme kvalitní péči ve všech jejích aspektech.

 • Seberealizace klientů

  Snažíme se přispět k smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity klientů, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

 • Udržování sociálních kontaktů

  Podporujeme kontakt klientů s rodinou, přáteli, dobrovolníky a okolním světem.