Rehabilitace

Přímo v Domově je našim klientům poskytována rehabilitační péče směřující k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udržení dosavadních funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cílem rehabilitace je dosáhnout maximální možné soběstačnosti, a tím co nejvyšší kvality života.

Fyzioterapie

Významně přispívá k zamezení imobilizace, vzniku komplikací a sekundárních změn u seniorů. Zahrnuje aktivní tělesnou výchovu, skupinové kondiční cvičení, pohybové hry, vertikalizaci, nácvik chůze, dále pak pasivní cvičení a  další speciální metody. Součástí je též fyzikální terapie – elektroléčba, magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáže a léčba teplem a světlem.

Ergoterapie

Probíhá v pravidelných intervalech ve společných prostorách Domova i individuálně na pokoji. Jejím účelem je dosažení optimální soběstačnosti pomocí vybraných terapeutických činností. Přináší zlepšení funkce jemné motoriky rukou, posiluje myšlení, kreativitu a zároveň zkvalitňuje psychický stav osobnosti.

Sociální rehabilitace

Služba probíhá v systému klíčových pracovníků, podpora je poskytována na základě individuálního plánování potřeb. Zahrnuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek, rozvíjení myšlení a paměti, logopedická cvičení a další činností, vedoucí k sociálnímu začlenění.

  rehabilitacerehabilitacerehabilitace

    rehabilitacerehareha