Duchovní podpora

Domov sv. Alžběty je církevním zařízením. Součástí budovy je i kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné s bezbariérovým přístupem. Klienti mají možnost dle svého zájmu denně navštívit bohoslužbu, která je také přenášena místní TV sítí a rozhlasem, takže je dostupná i klientům upoutaným na lůžko. Kněz je k dispozici k rozhovorům a k duchovnímu doprovázení kdykoliv na přání klienta.

duchovní podporaduchovní podporaduchovní podpora