Stravování

Stravu připravujeme ve vlastní kuchyni s jídelnou podle zásad zdravé výživy a svým složením, množstvím a úpravou je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Jídelní lístek schvaluje vrchní sestra.

Poskytujeme stravu racionální a diabetickou. Na základě doporučení lékaře stravu dietní.

Pro klienty je zajištěno celodenní stravování v rozsahu tří jídel hlavních a dvou vedlejších (svačina). Po celý den je zajištěn pitný režim klientů.

Způsob podávání stravy je individuální s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, mobilitě, potřebám a přáním klienta. V rámci podávání stravy se snažíme o přirozenou aktivizaci a zachování sebeobluhy klientů.

Úhrada za stravu na den:

Úhrada za stravu na den:
Strava racionální   255,- Kč
Strava diabetická 255,- Kč

stravovánístravovánístravovánístravování      stravování     dosa 1