Financování

Provoz Domova sv. Alžběty je financován:

  • z veřejných zdrojů - dotace, finanční podpora;
  • z úhrad klientů;
  • z příspěvků na péči;
  • z úhrad zdravotních pojišťoven; 
  • ze sponzorských darů.

Podpořit nás můžete:

Za Vaši pomoc Vám předem děkujeme.