Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří

V neděli 10. září 2023 se uskutečnila tradiční Pouť k Panně Marii Bolestné, patronce místní kaple a Den otevřených dveří.
Ve 14:30 začala poutní mše svatá, kterou sloužil novokněz, dlouholetý dobrovolník Domova sv. Alžběty, P. Mgr. Matěj Jirsa. Hudbou a zpěvem ji doprovázela Schola z Deblína.

P. Jirsa, rodák z Prahy,  při kázání zavzpomínal na své působení v roli dobrovolníka na Žernůvce a ocenil toto místo i práci všech těch, kteří zde slouží těm nejvíce zranitelným - seniorům. Na závěr ředitelka Bc. Věra Dvořáková poděkovala všem pracovníkům i řádovým sestrám a pozvala přítomné do areálu zahrady, kde na ně čekalo občerstvení - káva, koláče od firmy Novojan, zákusky z Cukrářství od Evy, vafle od p. Kaláškové z Fortiky a výrobky z Ekofarmy z Nelepče.  Poutníci si také mohli zakoupit výrobky našich klientů. K tanci a poslechu hrála Maškovjanka. Celou akci provázelo příjemné letní počasí, dobrá nálada a krásně vyzdobený areál zahrady - návštěvníci se mohli pokochat nejen květinovou výzdobou, ale i fotografiemi klientů z různých ativit, které byly vystaveny  podél celé zahrady. Jsme rádi, že si tuto akci mohli užít především klienti spolu se svými rodinami a děkujeme zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na její přípravě.   

Datum vložení: 12. 9. 2023 6:46
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2023 7:22
Autor: J.P.