Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ZÁSADY NAŠÍ PÉČE

Tyto principy, či zásady činnosti ve vztahu ke klientům vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci Domova při práci s klienty a při poskytování služeb.

 

Naplnění hodnot evangelia

Svědomím a srdcem se řídíme křesťanskými principy – láskou, obětavostí, milosrdenstvím, poctivostí……

Úcta k životu

Každý jedinec je nedotknutelný od svého početí až po přirozenou smrt.

Rovnocennost

Každý klient Domova je našim partnerem.

Respektování osobní svobody

Klienti nejsou nuceni k žádné činnosti, která by byla v rozporu z jejich osobním rozhodnutím.

Ochrana práv klientů Domova

Práva klientů jsou chráněna v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly Domova.

Odbornost

Personál je vzdělaný a kvalifikovaný, neustále si doplňuje poznatky v odborných kursech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče. Pracuje profesionálně a zodpovědně.

Nestrannost

Všichni naši klienti jsou posuzováni nestranně a rovnoprávně, bez ohledu na zdravotní stav, etnický původ, národnost, barvu pleti, náboženské vyznání, pohlaví, dosažené vzdělání, politické přesvědčení nebo sociální postavení.

Diskrétnost

Autonomie klientů

Klientům je umožněno svobodně se rozhodovat, vyjadřovat svůj názor (např. na schůzích obyvatel, schránky)

Komplexnost

V Domově je pracováno v multidisciplinárním týmu, jenž je tvořen všemi členy ošetřovatelského týmu, lékařkou, sociální pracovnicí, rehabilitační pracovnicí, aktivizátorkou, koordinátorem dobrovolníků apod.

Seberealizace klientů

Snahou je, aby se klienti zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

Standardizace

V Domově jsou vytvářeny a naplňovány standardy kvality sociální služby.