Nelepeč-Žernůvka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Volnočasové aktivity

Účast na volnočasových aktivitách je dobrovolná, snažíme se rozšiřovat nabízené činnosti tak, aby klienti mohli pokračovat v zájmech a zálibách, které měli v minulosti.

Naši klienti mají možnost po celý rok využívat společné nebo individuální aktivity. Věnuje se jim aktivizátorka a rehabilitační pracovnice. Patří sem promítání filmů pro pamětníky a filmových pohádek, čtení knih na pokračování, společné rehabilitační cvičení, canisterapie a další. Všechny tyto aktivity probíhají i individuálně u klientů, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit ve skupině. 

Velkému zájmu se těší společné tvoření, výtvarná odpoledne, pečení vánočního cukroví a velikonočních beránků, grilování, smažení bramboráků a jiých pochoutek. Také vysazování květinových truhlíků a pěstování bylinek. Oblíbené je také posezení  a povídání při kávě. Pokud počasí dovolí, tak se snažíme, aby i naši imobilní klienti mohli pobývat v areálu zahrady, kam je v letních měsících dopravujeme na vozíku i v lůžku. Velmi oblíbené jsou výjižďky do přírody v doprovodu aktivizátorky i za „hranice“ našeho Domova směrem do lesa k Nelepči.

Nenahraditelná je přítomnost dobrovolníků, kteří přináší nejen nové tváře, ale také dokážou vyplnit každodenní jednotvárnost našich seniorů. Velkým přínosem se stala spolupráce se ZŠ Deblín. V rámci společně stráveného času žáci spolu s klienty hrají např. společenské hry, zpívají, provádějí paměťová cvičení nebo vzpomínají na zvyky z jejich mládí.

Pravidelně pořádáme besedy a hudební vystoupení, oblíbené jsou lidové písně. Během roku nás navštěvují žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ s programem k různým příležitostem. Také pořádáme divadelní představení a koncerty vážné hudby. Velkému zájmu se těší Masopust, na který se klienti vždy s radostí připravují.

Klienti mají také k dispozici společenskou místnost, kde mohou sledovat televizi, audio a videonahrávky a mohou hrát společenské hry. Knihovna jim poskytuje velký výběr knih různých žánrů a k dispozici jsou také nahrávky textů knih.

Tradicí se stala každoroční pouť v polovině září k Panně Marii Bolestné, které je zasvěcena zdejší kaple.

V prvním patře Domova probíhají výstavy obrazů a fotografií, které jsou volně přístupné pro širokou veřejnost.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY KLIENTŮ

PRAVIDELNÉ  AKTIVITY  KLIENTŮ

  PONDĚLÍ

  9:30

10:00

15:00

  SKUPINOVÉ CVIČENÍ

  ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

  MŠE  SVATÁ

  ÚTERÝ

  9:30

15:00

  PAMĚŤOVÉ CVIČENÍ / CANISTERAPIE

  MŠE  SVATÁ

  STŘEDA

10:00

13:30

  MŠE  SVATÁ

  KAVÁRNIČKA

  ČTVRTEK

  9:30

10:00

15:00

  KERAMIKA -  1x za 14 dnů, FILM NA PŘÁNÍ - 1x za měsíc

  SETKÁNÍ OBYVATEL – 1x za měsíc 

  MŠE  SVATÁ

  PÁTEK

  9:30

15:00

  VÝTVARNÉ DOPOLEDNE

  MŠE  SVATÁ

  SOBOTA

10:00

  MŠE  SVATÁ

  NEDĚLE

10:00

  MŠE  SVATÁ

canisterapiepálení čarodějnicpečení vánočního cukroví

maškarní karnevallamoterapievýtvarný den - batikování

posezení u kávypaměťové cvičeníaktivizace