Nelepeč-Žernůvka - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Novinky - Spolupráce Domova sv. Alžběty s Domácím hospicem

V letošním roce jsme navázali spolupráci s Domácím hospicem  Porta Vitae, který je jednou ze služeb Oblastní charity v Tišnově. Domácí hospic pečuje o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny, které se chtějí o své blízké starat v domácím prostředí a zajistit jim nepřetržitou péči.

Vzhledem k tomu, že klienti Domova sv. Alžběty jsou již v našem zařízení „doma“, mají od letošního roku možnost, stejně jako klienti Domácího hospice, v případě zájmu využít i tuto službu. Pokud je klient na základě diagnózy indikován pro paliativní péči a jeho rodina souhlasí, může být jeho zdravotní péče postoupena paliativnímu lékaři,  se kterým konzultujeme možnosti léčby, která mu umožní zůstat v našem zařízení až do konce života.

I přesto, že jsme  schopni postarat se o většinu klientů do posledních chvil jejich života, uvítali jsme možnost, kdy klienti  v terminálním stádiu, kteří vyžadují intenzivnější (odbornější) péči, nemusí být převáženi  k hospitalizaci. Těmto klientům je umožněno jako všem ostatním v našem zařízení, aby mohli vnímat blízkost pečujících, rodiny a případně duchovní doprovázení.

V rámci spolupráce jsme využili nabídku absolvovat v Domácím hospici stáže našich pracovníků, kteří měli zájem vidět práci svých kolegů přímo v terénu za přítomnosti zdravotní sestry a lékaře. Tato zkušenost byla obohacující pro obě strany, kdy jsme společně mohli porovnat rozdíly v možnostech péče v domácím prostředí s péčí v domově pro seniory.

Domov sv. Alžběty stále poskytuje službu především seniorům z Tišnova a jeho okolí, kteří ze zdravotních a sociálních důvodů nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a potřebují nepřetržitou péči. Věříme, že i nová možnost spolupráce s paliativním týmem nás k tomuto poslání přivede opět o krok blíž.

Datum vložení: 5. 8. 2023 19:15
Datum poslední aktualizace: 5. 8. 2023 19:25
Autor: J.P.