Stravování

Stravování

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

STRAVOVÁNÍ

Stravování v Domově sv. Alžběty je poskytováno podle zásad zdravé výživy a svým složením, množstvím a úpravou je přizpůsobeno věku a zdravotnímu stavu klientů a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Jídelní lístek schvaluje vrchní sestra.

Poskytujeme stravu racionální a diabetickou. Na základě doporučení lékaře stravu dietní.

Pro klienty je zajištěno celodenní stravování ve vlastní kuchyni a jídelně v rozsahu tří jídel hlavních a dvou vedlejších (svačina). Po celý den je zajištěn pitný režim klientů.

Způsob podávání stravy je individuální s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, mobilitě, potřebám a přáním klienta. V rámci podávání stravy se snažíme o přirozenou aktivizaci a zachování sebeobluhy klientů.

 

Úhrada za stravu na den:
Strava racionální   170,- Kč
Strava diabetická 170,- Kč

 

stravovánístravovánístravovánístravování      stravování     dosa 1     

 

 

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK