Cílová skupina

Cílová skupina

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Cílová skupina

Náš Domov poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se v důsledku svého věku ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed přírody a možnost duchovního zázemí.
skupinové čtení na pokračování
Tyto služby nejsou určeny osobám, které:

2

 

V souladu s § 91 z. č.108/2006 Sb. je Domov oprávněn odmítnout uzavření „Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově sv. Alžběty“, pokud:

 

 

 

 


 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK